Jägarexamen INDIA

Jägarexamen INDIA

4500 kr
(exkl. studiematerial, provavgifter, övningsskjutning kula/hagel
( ammunition, vapenhyra) samt ev. viss skjut-coachning olika nivåer)

Inför:
Vi bygger tillsammans ett individanpassat schema med support utifrån Din teoretiska kunskapsnivå samt eventuella önskemål.
Både praktiskt, olika former av skjutcoaching samt teoretisk support!
Studiematerial – två alternativ
Jägarnas Riksförbunds ”Din väg till jägarexamen” och Svenska Jägareförbundets ”Jägarskolan” är de två valfria studiematerial som ligger till grund för studierna fram till proven, teoretiskt samt praktiska.
Finns i bokhandeln eller på nätet.

Nätverk

Undertecknad samarbetar med olika skjutbanor, coacher, examinatorer samt övriga kunniga personer som alla vill dela med sig av sina erfarenheter för att ge Dig en kvalitativ, trevlig och värdig utbildning.

Teoriprov:
Alternativa datum, platser samt examinatorer!

Praktiska prov:
Alternativa datum på olika skjutbanor. I uppstartsfasen, parallellt med dina egna teoristudier och baserat på Din erfarenhet och rutin, är inte val av skjutbana så viktigt. När Du känner Dig bekväm i Ditt skytte och vapenhanteringen, kula såväl som hagel, är det tid att rikta in sig på den aktuella skjutbanan för praktisk examen.

Vill du veta mer?

Välkommen att ringa mig på tel 0707 16 21 47
Michael Lindahl